Projekt LAWP

Nazwa Beneficjenta:

PMN AGRO PIOTR NAUMIUK
zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 : Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w firmie PMN AGRO PIOTR NAUMIUK poprzez wykorzystanie energii z OZE”

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa 2 instalacji fotowoltaicznych na hali magazynowej o łącznej mocy 49,95kWp, w m. Stępków 137 gm.Dębowa Kłoda do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej wraz z systemem zarządzania.

Cele projektu:

- podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez możliwość znacznych oszczędności na zakupie energii elektrycznej z sieci,
- ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w firmie,
- redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery;

Numer projektu:

RPLU.04.02.00-06-0333/20